skribh.wordpress.com
664 SKRBH 105 SARMACI, GERMANIE I SŁOWIANIE. Moja odpowiedź na tekst Adriana Leszczyńskiego
UWAGA! Trzciniec culture = oGieN’, Z/S+L”oWo, Srubna / Timber grave culture = aGoN’, HWaReNeH ….. „Tutaj w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki, krwawym wzrokiem wtedy toczy…