skribh.wordpress.com
632 SKRBH 94 XXXXXXXXXXXX.pl. Zażółć gęślą jaźń. Używajmy polskich znaków
ą/a”… ę/e” (10.01.2017 Ocenzurowano zgodnie z życzeniem XXXXXXXXXXXX.pl) Toszczyk Zawsze w mojej świadomości wyraz „gęślą” był przymiotnikiem dzierżawczym utworzonym sufiksem „-i&…