skribh.wordpress.com
618 SKRBH 84 New Ukraine Eneolithic sample from late Sredni Stog, near homeland of the Corded Ware culture
Diachronic map of Eneolithic migrations ca. 4000-3100 BC Przedstawiam dwa artykuły na ten sam temat, z których jeden został napisany przez autora poniższego komentarza: Davidski October 2, 2017 at …