skribh.wordpress.com
591 „Odzyskanie niepodległości” i inne podobne bajki dla dzieci,.. czyli Czarzasty do Frasyniuka: „Żeście komunistów pokonali? Wyście się z nami, k…wa, przy Okrągłym Stole i 4 czerwca 1989 r. do-ga-da-li”
PRL 4 czerwca 1989 skończył się w Polsce komunizm. Joanna Szczepkowska TVPolandAntena Published on Nov 5, 2013 PietrzykowskiAwe 1 year ago Pod koniec się zaśmiała, bo tak na prawdę jedynie co się s…