skribh.wordpress.com
431 SKRBH 28 Tony Bushby. Sfałszowane pochodzenie Nowego Testamentu
Tekst zupełnie podstawowy i kluczowy,.. jak i znajomość samego pisma: Nexusmagazine, podobnie… Przykład kopiowania formatowania tekstu (i nie tylko…), ze źródła, patrz: Wcześniej tekst upowszechnio…