skribh.wordpress.com
398 Adrian Leszczyński zaprasza na spotkanie autorskie 19.01.2017r w Gorzowie Wielkopolskim
Forum Historyczno – Społeczne / Rocznik Polskiego Towarzystwa-Historycznego. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, red. nacz. Paweł A. Leszczyński; oprac. Jerzy Kaliszan, cop. Polskie Towarzystwo-Histo…