skribh.wordpress.com
393 Moja odpowiedź na dwa teksty. Tekst drugi
Dla porządku puszczam najpierw mój tekst, który był komentarzem na kilka odpowiedzi udzielonych mi przez pana Czesława Białczyńskiego, patrz np.: SKRiBHa 17 grudnia 2016 o 00:19 Gdybym to ja był ba…