skribh.wordpress.com
344 Adrian Leszczyński. Wenedowie: Toponimia a zachodni zasięg osadnictwa Słowian
The Roman empire under Hadrian (ruled 117-138), showing the location of the Veneti (as Venedi) in the upper Vistula region (SE Poland). Wenedowie, Wendowie, Wenetowie, Wenedzi – lud zamieszkujący –…