skribh.wordpress.com
341 Wołyń – wołanie o sprawiedliwość,.. czyli tylko współwinni boją się prawdy o samych sobie… 01
Polajk Nic tak nie gorszy jak prawda – Kisiel. O Wołyniu nie wolno nam Polakom nic mówić. Polakom nie wolno tez mówić o Chaimie Rumkowskim – król łódzkiego Getta. Nic o Hotelu Polskim w…