skribh.wordpress.com
309 Jak „Prawo i Sprawiedliwość” oszukuje i zdradza Polaków, a szczególnie Kresowian… 01 :-(
Zan:09.06.2016 17:41 Na bazach w Polsce zależy USA (łaski naprawdę nie robią, bo lubią ten „sport”. Na TTIP zależy USA. Przedstawianie jednego jako karty przetargowej wobec drugiego jes…