skribh.wordpress.com
294 Tzw. amerykańscy żydzi (za Grossem) oskarżają Polaków o współudział w Holocauście. Przed konsulatem w Nowym Jorku skandowano: „Nie zapomnimy!”… i my też… i jeszcze nie jedno wam o was samych przypomnimy!!! :-(
Wszystkie ilustracje: Kazimierz Perkowski 2011-2012(c). Ciekawe,.. że w środkach przekazu tzw. głównego nurtu (czyli ścieku), jakoś nie za wiele o tym było słychać… „Żart, żart”&#…