skribh.wordpress.com
289 Adrian Leszczyński. Mugilones, Svarines, Silingowie i Ślężanie
Państwo Obodrytów w czasach panowania księcia Drożka (795-809)* (Uwaga! Wszystkie moje uwagi redakcyjne zostały zaznaczone znakiem * i wyjaśnione na samym końcu pod artykułem. Na forum.jawia.pl utw…