skribh.wordpress.com
288 Zofia Kurnatowska. Początki chrześcijaństwa w Polsce
„Kierując swą ekspansję na północny zachód, ku bogatym ośrodkom handlowym u ujścia Odry, popadł Mieszko w konflikt z innymi organizacjami politycznymi tego czasu, przede wszystkim z Wieletami…