skribh.wordpress.com
282 Nowe źródła genetyczne, językowe, archeologiczne, itp. 05, czyli S’MieRC’/T’ Nie+PRaWDzie allo-allo!!!
WyGLa”Da Na To, Z”e NaD+S”eDL” WL”aS’Nie Naj+WyZ”S”y C”aS, By Wy+DoByC’/T’, Z BaGNa KaMieNNe ToPo/o”/u/vRy BojoWe NaS”y(c)H…