skribh.wordpress.com
268 Od-słowiański źródłosłów słowa Z/S/C/KoN+CeNTR+aCja, czyli skąd wzięła się i co oznacza nazwa obozy „koncentracyjne”, a także dowody dlaczego dźwięki tzw. satem były wcześniej niż dźwięki tzw. kentum
The centum–satem division compared with other major isoglosses in Indo-European daughter languages (at around 500 BC). Blue: centum languages Red: satem languages Orange: languages with augme…