skribh.wordpress.com
255 Od-słowiański źródłosłów, znaczenie i pochodzenie rzekomo łacińskiego słowa TRaDyCja 02
Tak jak obiecałem przy okazji niedawno opublikowanego artykułu, traktującego o powstaniu tzw. tradycji pustynnej ( zajmę się dzisiaj odszukaniem źródłosłowu i znaczenia słowa TRaDyCja. Skoro już wi…