skribh.wordpress.com
254 Od-słowiański źródłosłów, znaczenie i pochodzenie rzekomo łacińskiego słowa TRaDyCja 01
Tak jak obiecałem przy okazji niedawno opublikowanego artykułu, traktującego o powstaniu tzw. tradycji pustynnej ( zajmę się dzisiaj odszukaniem najpierw znaczenia, potem pochodzenia, a na koniec ź…