skribh.wordpress.com
240 Tzw. Nowy Rok 2016, czyli chcąc nie chcąc i tak samo wszystko podsumowało się
Uwaga! Filmy które miały być załączone w uwagach, zostały 04.01.2016 załączone na końcu tego wpisu! F thePolice 1 year ago Fuck Russia and everyone who lives in that shithole. Igor Yegin 6 months …