skribh.wordpress.com
226 O lewackiej popapranej poprawności politycznej i pustynnej tradycji „miłości”, na przykładach ostatnich wydarzeń
San Bernardino Islamist Attack – Max Kolonko Mówi Jak Jest Pustynna tradycja tradycyjnie tradycją miłości jest. Tak,.. tyle że miłości inaczej… Dla jednych jej miłościwych wyznawców, ws…