skribh.wordpress.com
211 Słowiańskie językowe podstawy światopoglądowe, czyli Nasza Mała Słowiańska Czerwona Książeczka Wiedzy Językowej
Jak każdy szanujący tylko własną tradycję tzw. „dobry rewolucjonista”, przygotowałem podstawy światopoglądowe, dla reszty naszych towarzyszy. Tj. w sumie nie ja te podstawy przygotowałe…