skribh.wordpress.com
159 „Soviet story”, czyli sowiecka opowieść… o zagładzie Słowian 01
Trochę w nawiązaniu do Czyngis Chana, Mongolii, Mongołów, podbojów, ustrojów, najazdów, morderstw, rzezi, ustanawiania państw, tego kto kim był i jest itp, czyli „Rosja” i ten jej zbrod…