skribh.wordpress.com
148 Jak rżnąć, także głupa, na przykładzie jak to pan redahtor Skwierawski w Kijowie sobie rozmawiał
W nawiązaniu do poprzedniego artykułu traktującym o braku umiejętności właściwego zrozumienia rzeczywistości, braku pro-polskiego rozumowania i itp. zanikających u niektórych „Polek i Polaków…