skribh.wordpress.com
134 „Najprawdziwsza propaganda”, czyli mity przeciw-polskiej, przeciw-słowiańskiej „jedynie prawdziwej geobbelsowskiej prawdy” 01
Wielu „jedynie prawdziwych”, „wszystko najlepiej wiedzących” „przyjaciół Polski i Polaków”, „wielbicieli Słowian i Słowiańszczyzny”, „bojownikó…