skribh.wordpress.com
40 Homo nie wiadomo? HoM+os, SoM+os, SaM, czyli jedno i to samo!
Przyjrzyjmy się słowu HoMo, pochodzącym rzekomo ze starożytnej greki, czyli j. mykeńskiego/ahaiskiego, a jeszcze wcześniej z matki i ojca wszystkich języków tzw. indoeuropejskich, czyli tzw. PIE. N…