skrbh.wordpress.com
217 Zapinać, Zapiąć, Spiąć, Spinać, Spinacz, Spinka, Spineczka i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i wtórność ubezdźwięcznień
spinka (1.1) ….. Wspiąłem się na Pionowy Pień po Pnączu Pnącym się po nim i z nim Spiętym. W tym wpisie zajmę się zamianą znaczenia Pra-Słowiańskiego rdzenia PN+C/T z Piąć / Pia”/oN+C’ …