skrbh.wordpress.com
216 Piąć, Pion, Pnącze, Pień, Kmien, Kuna, Piana, Wspinać i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i wtórność ubezdźwięcznień
bluszcz pnie się (1.2) po pniu ….. A teraz powrót do „korzeni”, a właściwie do nieskończonych pni… Pisałem już o tym, ale nie skończyłem, patrz: Teraz niby coś innego, ale j…