skrbh.wordpress.com
215 Pazur, Paznokieć, Pazucha, Pacha, Paszka, Zapach, Pchła, Flea i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i wtórność ubezdźwięcznień
False colors scanning electron micrograph of a flea. ….. A miał to być jedynie techniczny tekst, czyli taki w którym upowszechniam dane, które nie zmieściły się w poprzednim wpisie. Napisałem…