skrbh.wordpress.com
210 Dyēus Phater i jego Pra-Słowiańskie źródłosłowy, jak Opatrzność, Opatrzyć, Zaopatrzyć, Patrzyć, Patrzeć, Zobaczyć, Baczyć 02
oni patrzą (1.1) na nas ….. Czy wiesz, że słowo Patrzeć / PaTR”+eC’ nie występuje w żadnym ze współczesnych języków słowiańskich, za wyjątkiem języka polskiego!? Twierdzę, że jest to ko…