skrbh.wordpress.com
202 Prosię, Przeć, Pchać, Pszenica i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni 02
pszenica (1.3) ….. Pszenicą / PS”e+NiCa” zajmę się w następnym odcinku. Słowo się rzekło, winc kobyłka stoi u płota, jak to obiecałem w poprzedni wpisie. Oto deptania, miażdżenia,…