skrbh.wordpress.com
201 Prosię, Przeć, Pchać, Pszenica, Piasta i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni 01
prosiak (1.1) ….. No co tam małe wtórnie ubezdźwięcznione allo-allo goebbelsiątka? Jak żyjecie? Oddychacie odchodami kentumowo ubezdźwięcznieni jeszcze jakoś, czy już ledwo satemowo dźwięczni…