skrbh.wordpress.com
199 Proso, Prosić, Frasā, Rheg, Harsn, Frehnaną, Pstry, Barwy, jako dowody na pierwotność i pierwszeństwo postaci słów, opartych na Pra-Słowiańskim rdzeniu PR
proso (1.1) ….. W tym wpisie znów udowadniam, że Pra-Słowiański rdzeń PR jest rdzeniem PieRWotnym, PRadawnym, PR”eDnim, itp, zachował się on do dziś we wszystkich znanych gwarach słowia…