skrbh.wordpress.com
197 Wtórnie ubezdźwięcznione liczebniki indogermańskie i ich wysokoenergetyczne PieRwotne PRa-Słowiańskie rdzenie, PieR+WS”y, PRW, PR 08
Nie mam bardziej fikuśnego obrazka, ani nic w sumie do dodania ponad to, co już tu napisałem. Jestem tak znudzony tymi bezsensownymi poszukiwaniami tego PRa-Słowiańskiego kfiadu fafroki, że z przyj…