skrbh.wordpress.com
196 Wtórnie ubezdźwięcznione liczebniki indogermańskie i ich wysokoenergetyczne PieRwotne PRa-Słowiańskie rdzenie, PieR+WS”y, PRW, PR 07
motorówka pruje (1.4) po wodzie ….. Witam wszystkich po wakacyjnej przerwie. Podczas wakacjach pracowałem ile mogłem i napisałem wstęp i część pierwszego rozdziału mojej PieRWszej książki i n…