skrbh.wordpress.com
193 Wtórnie ubezdźwięcznione liczebniki indogermańskie i ich wysokoenergetyczne PieRwotne PRa-Słowiańskie rdzenie, PieR+WS”y, PRW, PR 04
….. W tym tekście, który jest czwartą kwartą PieR+W+oT+Ne+Go wpisu z tej serii, wykażę że: Pra-Słowiański rdzeń PR, PRW, zapisywany jako tzw. PIE *per, jest źródłosłowem także do słów jak PRa…