skrbh.wordpress.com
192 Wtórnie ubezdźwięcznione liczebniki indogermańskie i ich wysokoenergetyczne PieRwotne PRa-Słowiańskie rdzenie, PieR+WS”y, PRW, PR 03
pierwotny (1.2) las ….. PRa-Z/S+L”oW+iaN’SKie Po+STa+Cie Z/S+L”oW Sa”PieR+WoT+NieJS”e! PieR+WS”e Z/S+L”oWo ByL”o Z/S+L”oW+iaN’+SKie…