skrbh.wordpress.com
186 Pra-Początki Pra-Słowiańszczyzny – przyczynek do dyskusji i ustalenie wstępnego protokołu rozbieżności
Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy! Wspominałem o tym już tu: Do wszystkich zainteresowanych. Powiadamiam, że już od pewnego czasu nosimy się z zamiarem przygotowania czegoś, jak zbiór wiadomości, …