skrbh.wordpress.com
107 Szaber / Z/S”a+BeR i jego wtórne obżydliwe znaczenia i PieRwotny Pra-Słowiański źródłosłów
Oddział warszawskiej Żydowskiej Służby Porządkowej UWAGA! Jest FAKTEM, że słowo Szaber / S”a+Ber w znaczeniu Zabór / Za+Bo”R mienia, zostało wprowadzone do użycia przez osoby pochodzen…