skrbh.wordpress.com
106 Moje dodatkowe uwagi do artykułu „SARMACI, GERMANIE I SŁOWIANIE” autorstwa Adriana Leszczyńskiego
Europejskie kontinuum językowe ….. Oto moja druga, albo w sumie kolejna część odpowiedzi na artykuł pana Adriana Leszczyńskiego, patrz: Ponieważ, autor ani nie odpowiedział na pytania innych czytel…