skrbh.wordpress.com
59 Corded Ware origin of a big chunk of Finnish mtDNA (Oversti et al. 2017), czyli koniec bredzenia o starożytności Ugrofinów nad Bałtykiem i takie tam…
Języki bałtyckie sławomir on 2017-08-04 o 07:18 said: Osobiście dopuszczam myśl o indo-uralskiej wspólnocie językowej ( gdyż ta hipoteza pozwala nam wiele wyjaśnić… Między innymi pochodzenie językó…