skrbh.wordpress.com
32 Dr. C. George Boeree. The Evolution of the Indo-European Languages
Co tu gadać… Pamiętacie jeszcze o językoznawstwie słowiańskim i… statystyce? Tak, czy siak… proszę zwyczajnie policzyć podobieństwa dźwięków między tymi „odtworzonymi”…