skrbh.wordpress.com
25 Serbian Irish. Leto, czyli wywiedzenia znaczenia słów związanych z LaT+eM i LaT+aNieM
Robert podesłał mi wiadomość o bardzo ciekawym wpisie w języku angielskim, który został upowszechniony częściowo także i w języku polskim + komentarze, tu: Od siebie dodam tylko to, że pojawia się …