skrbh.wordpress.com
15 Adam Fularz. Czy ziemie obecnej Polski to dawna Wandalia?
Zdecydowałem, że upowszechnię wszystko to, co znalazłem na stronie Merkuriusz Polski, a co ma związek z wcześniejszymi wpisami, czyli przeróżnych kronik traktujących o Słowianach, itp, ciąg dalszy&…