skorpion-na-weekend.pl
Zachazana klauzula
Dobry wieczór. Sprawa profesora Bogdana Chazana pokazuje, jak dalece zatraciliśmy zarówno wolność, jak i poczucie odpowiedzialności, stając się bandą roszczeniowych niedorajd. Szkoda tylko, że prze…