skorpion-na-weekend.pl
Skorpion przechodzi do Outernetu
Do napisania prawdopodobnie za dwa tygodnie. MiƂego!