skorpion-na-weekend.pl
Krótki słowniczek libertarianina
Dzień dobry wieczór. Wyjaśnienie nielibertarianom postulatów libertariańskich napotyka często na problemy natury pojęciowej. Używane przez nas terminy znaczą dla innych ludzi coś innego. Nie miejsc…