skonasinnen.wordpress.com
AUTOIMMUNA SJUKDOMAR
Är autoimmuna sjukdomar livsstilssjukdomar? Bakomliggande orsak: INFLAMMATION Dessa sjukdomar verkar att ha blivit våra tidssjukdomar som måste tas på allvar. Trots att endast i USA finns 80 miljon…