skonasinnen.wordpress.com
En skön molekyl
Även om många tycker att livsstilsoptimeringar är populärvetenskaplig och inte evidensbaserad, så skulle jag svara så här: Dessa har blivit standardfrågor från många som inte orkar sätta sig ner oc…