skolyozistanbul.com
SKOLYOZ TİPLERİ
Skolyoz, konjenital, idiopatik veya altta yatan nöromuskuler bir hastalığa bağlı olabilir. İdiopatik yani birincil skolyoz bebeklikte ortaya çıktığı gibi ergenlik ve yetişkinlik dönemde de başlayabilir. Nöromusküler yani ikincil skolyozun sebebi birçok hastalık(serebral palsi, çocuk felci, miyopati) olabilir. Skolyozun ilerleyişi kişinin yaşı, cinsiyeti, eğriliğin tipi ve büyüklüğüyle farklılık gösterir. Skolyoz kız çocuklarında daha