skoltamondo.cl
Bazaj Informoj Pri SEL
LA LIGO Skolta Esperanto-Ligo (SEL) estas asocio de skoltinoj kaj skoltoj, kiuj uzas la Internacian Lingvon Esperanto por siaj kontaktoj kun aliaj skolt(in)oj en aliaj landoj. La Ligo organizas spe…