skolaroditeljstva.com
Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini - Skola roditeljstva Beograd
Šta su matične ćelije, kako i odakle se uzimaju? Zašto je važno deponovati ih po rođenju deteta? Današnja istraživanja pokazuju da je moguće koristiti matične ćelije u lečenju određenih bolesti ili kao pomoć pri obnavljanju oštećenih tkiva. Najefikasnije je u te svrhe koristiti sopstvene matične ćelije, ukoliko je to moguće. Predavač: Dr Aleksandar Antović